Kategori: Katolisisme

Er apostolisk suksess bibelsk?

Er apostolisk suksess bibelsk? Ble apostlenes autoritet overført til deres etterfølgere?

Les Mer

Blir katolikker frelst?

Blir katolikker frelst? Går katolikker til himmelen? Hvis en person følger romersk-katolske tro og praksis, blir han/hun frelst?

Les Mer

Hva er Marias antagelse?

Hva er Marias antagelse? Ble Jesu mor Maria tatt til himmelen akkurat da Jesus steg opp til himmelen?

Les Mer

Hva er saligkåring og kanonisering og er de bibelske?

Hva er saligkåring og kanonisering og er de bibelske? Er den romersk-katolske prosessen med å erklære noen som en helgen i samsvar med Bibelen?

Les Mer

Hva er den katolske katekisme?

Hva er den katolske katekisme / katekese? Hva er kjernelærene i den katolske katekisme?

Les Mer

Er den katolske kirke en egen religion eller en inndeling av kristendommen?

Er den katolske kirke en egen religion eller en inndeling av kristendommen? Er den katolske kirke virkelig en kristen kirke?

Les Mer

Jeg er katolikk. Hvorfor bør jeg vurdere å bli kristen?

Jeg er katolikk. Hvorfor bør jeg vurdere å bli kristen? Hva er forskjellen mellom en kristen og en katolikk?

Les Mer

Hvordan er katolikker i stand til å utføre eksorcismer hvis mange av deres tro er ubibelsk?

Hvordan er katolikker i stand til å utføre eksorcismer hvis mange av deres tro er ubibelsk? Hvorfor ser det ut til at katolske prester har makt til å drive ut demoner?

Les Mer

Tilber katolikker avguder / praktiserer avgudsdyrkelse?

Tilber katolikker avguder? Utøver katolikker avgudsdyrkelse? Hvorfor blir den romersk-katolske kirke ofte anklaget for å tilbe avguder?

Les Mer

Er katolisisme en falsk religion?

Er katolisisme en falsk religion? Er katolisisme en kult? Fornekter den katolske kirke frelse av nåde gjennom tro?

Les Mer

Bør en ikke-katolsk kristen delta i en katolsk messe?

Bør en ikke-katolsk kristen delta i en katolsk messe? Er den katolske messen/eukaristien det samme som den bibelske nattverden/kristen nattverd?

Les Mer

Hva er betydningen/definisjonen av ordet katolikk?

Hva er betydningen/definisjonen av ordet katolikk? Refererer begrepet katolikk bare til den universelle kirken?

Les Mer

Hva er de ti katolske bud?

Hva er de ti katolske bud? Hvorfor har katolikker en annen nummerering av de ti bud?

Les Mer

Bør katolsk tradisjon ha lik eller større autoritet enn Bibelen?

Bør katolsk tradisjon ha lik eller større autoritet enn Bibelen? Er det noen sider ved katolsk tradisjon som ikke stemmer overens med Bibelen?

Les Mer

Katolikk vs. protestantisk – hvorfor er det så mye fiendskap?

Katolikk vs. protestantisk – hvorfor er det så mye fiendskap? Hva er hovedområdene for uenigheter mellom protestanter og katolikker?

Les Mer

Lærer Bibelen prestenes sølibat?

Lærer Bibelen prestenes sølibat? Oppmuntrer, tillater eller krever Bibelen at kirkeledere skal være sølibate?

Les Mer

Hva er karismatiske romersk-katolikker?

Hva er karismatiske romersk-katolikker? Finnes det noe som heter karismatiske romersk-katolikker? Er det noen katolikker som praktiserer Åndens mirakuløse gaver?

Les Mer

Hva er cistercienserordenen?

Hva er cistercienserordenen? Hva var opphavet til cistercienserordenen? Hvordan er cistercienserordenen forskjellig fra andre religiøse ordener?

Les Mer

Hva var den konsiliære bevegelsen/konsiliarismen?

Hva var den konsiliære bevegelsen? Hva er konsiliarisme? Bør økumeniske kirkeråd ha øverste myndighet over den kristne kirke?

Les Mer

Hva sier Bibelen om å bekjenne synd til en prest?

Hva sier Bibelen om å bekjenne synd til en prest? Må vi bekjenne våre synder for en prest før Gud vil tilgi dem?

Les Mer
Top