Kategori: Evighet

Er bøker som 90 Minutes in Heaven, Heaven is for Real og 23 Minutes in Hell bibelsk forsvarlige?

Tar Gud mennesker med til himmel og helvete og/eller gir folk visjoner om himmel og helvete? Er bøker som 90 Minutes in Heaven, Heaven is for Real og 23 Minutes in Hell bibelsk forsvarlige?

Les Mer

Går sjelene til aborterte babyer til himmelen?

Går sjelene til aborterte babyer til himmelen? Blir babyer som blir abortert automatisk reddet og gitt adgang til himmelen?

Les Mer

Hva er Abrahams barm?

Hva er Abrahams barm? Hvordan er Abrahams barm relatert til paradis, himmel, helvete, hads og sheol?

Les Mer

Finnes det et liv etter døden?

Finnes det et liv etter døden? Hva sier Bibelen om livet etter døden? Finnes det bevis for et liv etter døden?

Les Mer

Er Angelica Zambranos vitnesbyrd om å oppleve himmel og helvete bibelsk forsvarlig?

Er Angelica Zambranos vitnesbyrd om å oppleve himmel og helvete bibelsk forsvarlig? Tar Gud mennesker med til himmel og helvete og/eller gir folk visjoner om himmel og helvete?

Les Mer

Er annihilationism bibelsk?

Er annihilationism bibelsk? Er det kjetteri å tro på utslettelsen av de ugudelige etter døden? Er lidelsen i helvete evig, eller bare flammene?

Les Mer

Er aske til aske, støv til støv i Bibelen?

Er aske til aske, støv til støv i Bibelen? Hva betyr aske til aske, støv til støv?

Les Mer

Hva sier Bibelen om glorier?

Hva sier Bibelen om glorier? Vil hver person ha en glorie i himmelen?

Les Mer

Hva slags kropper vil folk ha i helvete?

Hva slags kropper vil folk ha i helvete? Vil mennesker i helvete ha fysiske kropper? Hvordan kunne noe fysisk overleve helvetes flammer?

Les Mer

Hva slags kondolanser bør en kristen gi noen som har det vondt etter døden til en kjær?

Hva slags kondolanser bør en kristen gi noen som har det vondt etter døden til en kjær? Hvordan kan jeg gi trøst til noen som har mistet en kjær?

Les Mer

Hva bør være fokus i en kristen begravelse?

Hva bør være fokus i en kristen begravelse? Hvordan bør en kristen begravelse være forskjellig fra en ikke-kristen begravelse?

Les Mer

Hva er betinget udødelighet?

Hva er betinget udødelighet? Hva er en konditionalist? Hva er kondisjonalisme, og hva tror kondisjonalister? Er betinget udødelighet / tilintetgjørelse et vranglære?

Les Mer

Er The Divine Comedy / Dantes Inferno en bibelsk nøyaktig beskrivelse av himmel og helvete?

Er The Divine Comedy / Dantes Inferno en bibelsk nøyaktig beskrivelse av himmel og helvete? Finnes det et sted som skjærsilden? Er det ulike grader av lidelse i helvete og ulike nivåer av himmelen?

Les Mer

Finnes helvete?

Finnes helvete? Er helvete ekte? Er det noen bevis på at helvete eksisterer? Hva sier Bibelen om helvete?

Les Mer

Kommer homofile til himmelen?

Kommer homofile til himmelen? Har det å være homofil noe å gjøre med å bestemme ens evige skjebne?

Les Mer

Hva skal vi gjøre i himmelen?

Hva skal vi gjøre i himmelen? Hva skjer i himmelen? Hva skal vi gjøre i himmelen? Hvis vi er i himmelen for alltid, vil det ikke til slutt bli kjedelig?

Les Mer

Er himmelen ekte?

Er himmelen ekte? Hvordan kan vi være sikre på at det finnes et sted som heter himmelen?

Les Mer

Hva sier Bibelen om når Gud skal dømme oss?

Hva sier Bibelen om når Gud skal dømme oss? Blir vi dømt umiddelbart etter døden eller etter endetiden?

Les Mer

Hva er dommedag?

Hva er dommedag? Når vil dommens dag finne sted? Hva skal egentlig skje på dommedag?

Les Mer

Hva er Kristi dommersete?

Hva er Kristi dommersete / Kristi Bema-sete? Hvis alle en troendes synder er tilgitt, hva er det for Kristus å dømme ved dommersetet?

Les Mer
Top