Kategori: Menneskeheten

Er det en aldersgrense for hvor lenge vi kan leve?

Er det en aldersgrense for hvor lenge vi kan leve? Sier Bibelen at ingen vil leve i 120 år?

Les Mer

Hva er fremmedgjøring?

Hva er fremmedgjøring? Hva betyr det at vi er fremmedgjort fra Gud? Hvordan reddet Kristus oss fra fremmedgjøring?

Les Mer

Er vi alle Guds barn, eller bare kristne?

Er vi alle Guds barn, eller bare kristne? Er hvert menneske et Guds barn?

Les Mer

Hva er antifa? Hvordan bør en kristen se på antifa?

Hvordan bør en kristen se på antifa-bevegelsen? Er målene og metodene til antifa-bevegelsen forenlige med Bibelen?

Les Mer

Hva er antinatalisme?

Hva er antinatalisme? Hvorfor tror noen mennesker at det er galt å bringe flere barn til verden?

Les Mer

Hva er årsaken til all antisemittisme i verden?

Hva er årsaken til all antisemittisme (antisemittisme, antisemittisme) i verden? Hvorfor er så mange mennesker antisemittiske? Hvorfor er det så mye hat mot jøder?

Les Mer

Når blir et liv i livmoren til et menneske?

Når blir et liv i livmoren til et menneske? På hvilket tidspunkt blir et foster et menneske med en levende sjel?

Les Mer

Hva sier Bibelen om å bli gammel?

Hva sier Bibelen om aldring/gamling? Hvordan bør en kristen se på prosessen med å bli gammel? Hvordan kan vi lære å eldes på en elegant måte?

Les Mer

Hva sier Bibelen om androgyni?

Hva sier Bibelen om androgyni? Er det galt at noe eller noen er androgyne?

Les Mer

Hva sier Bibelen om diskriminering?

Hva sier Bibelen om diskriminering? Er det noe bibelsk grunnlag for å diskriminere andre mennesker?

Les Mer

Hva sier Bibelen om fordommer?

Hva sier Bibelen om fordommer? Hvorfor er så mange mennesker fordommer mot andre grupper mennesker?

Les Mer

Hva er bibelsk manndom?

Hva er bibelsk manndom? Hva kjennetegner bibelsk manndom? Hva vil det si å være en mann i følge Bibelen?

Les Mer

Hva er et bibelsk syn på seksualitet?

Hva er et bibelsk syn på seksualitet? Hva bør den kristne forståelsen av menneskelig seksualitet være?

Les Mer

Hva er bibelsk kvinnelighet?

Hva er bibelsk kvinnelighet? Hva kjennetegner bibelsk kvinnelighet? Hva vil det si å være kvinne i følge Bibelen?

Les Mer

Hvordan bør kristne se på Black Lives Matter-bevegelsen?

Hvordan bør en kristen se på Black Lives Matter-bevegelsen (BLM)? Er målene og metodene til Black Live Matter-bevegelsen kompatible med Bibelen?

Les Mer

Er svarte mennesker forbannet?

Er svarte mennesker forbannet? Er svarte mennesker forbannet på grunn av forbannelsen på Ham? Er svarte mennesker forbannet på grunn av merket på Kain?

Les Mer

Har vi to eller tre deler; kropp og sjel/ånd, eller kropp, sjel og ånd?

Har vi to eller tre deler? Kropp, sjel og ånd? Er menneskeheten dikotom eller trikotom?

Les Mer

Er alle mennesker født gode?

Er alle mennesker født gode? Er mennesker iboende gode ved fødselen? Er vi født gode eller syndige/onde?

Les Mer

Er vi alle født syndere?

Er vi alle født syndere? Er vi alle syndige fra det øyeblikket vi blir unnfanget? Hvordan er det rettferdig for oss å bli smittet med synd fra fødselen av?

Les Mer

Kan en person bli født med feil kjønn?

Kan en person bli født med feil kjønn? Gjør Gud noen ganger feil med hensyn til hvilket kjønn vi er født med?

Les Mer
Top