Er dåp nødvendig for frelse?

SvarTroen på at dåp er nødvendig for frelse er også kjent som 'dåpsgjenfødelse'. Det er vår påstand at dåp er et viktig skritt i lydighet for en kristen, men vi avviser på det sterkeste at dåpen er nødvendig for frelse. Vi er overbevist om at hver eneste kristen bør bli vanndøpt ved nedsenking. Dåpen illustrerer en troendes identifikasjon med Kristi død, begravelse og oppstandelse. Romerne 6:3-4 sier: Eller vet du ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble derfor begravet sammen med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, også vi kan leve et nytt liv. Handlingen med å bli nedsenket i vannet illustrerer å dø og bli begravet med Kristus. Handlingen med å komme opp av vannet viser Kristi oppstandelse.
Å kreve noe i tillegg til troen på Jesus Kristus for frelse er en gjerningsbasert frelse. Å legge noe til evangeliet er å si at Jesu død på korset ikke var tilstrekkelig til å kjøpe vår frelse. Å si at dåp er nødvendig for frelse er å si at vi må legge våre egne gode gjerninger og lydighet til Kristi død for å gjøre det tilstrekkelig for frelse. Jesu død alene betalte for våre synder (Romerne 5:8; 2 Korinterne 5:21). Jesu betaling for våre synder tilegnes vår regning ved tro alene (Johannes 3:16; Apg 16:31; Efeserne 2:8-9). Derfor er dåp et viktig skritt i lydighet etter frelse, men kan ikke være et krav for frelse.

Ja, det er noen vers som ser ut til å indikere dåp som et krav for frelse. Men siden Bibelen så tydelig forteller oss at frelse mottas ved tro alene (Johannes 3:16; Efeserne 2:8-9; Titus 3:5), må det være en annen tolkning av disse versene. Skriften motsier ikke Skriften. På bibelsk tid ble en person som konverterte fra en religion til en annen ofte døpt for å identifisere konvertering. Dåpen var et middel til å gjøre en avgjørelse offentlig. De som nektet å bli døpt sa at de ikke virkelig trodde. Så i tankene til apostlene og de tidlige disiplene var ideen om en udøpt troende uhørt. Når en person hevdet å tro på Kristus, men likevel skammet seg over å forkynne sin tro offentlig, indikerte det at han ikke hadde sann tro.Hvis dåp er nødvendig for frelse, hvorfor skulle Paulus ha sagt: Jeg er takknemlig for at jeg ikke døpte noen av dere bortsett fra Krispus og Gajus (1 Kor 1:14)? Hvorfor skulle han ha sagt: For Kristus har ikke sendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet – ikke med ord av menneskelig visdom, for at ikke Kristi kors skal bli tømt for sin kraft (1 Kor 1:17)? Riktignok argumenterer Paulus i denne passasjen mot splittelsen som plaget den korintiske menigheten. Men hvordan kunne Paulus si: Jeg er takknemlig for at jeg ikke døpte... eller for Kristus sendte meg ikke for å døpe... hvis dåpen var nødvendig for frelse? Hvis dåp er nødvendig for frelse, ville Paulus bokstavelig talt si, jeg er takknemlig for at du ikke ble frelst... og for Kristus sendte meg ikke for å frelse... Det ville være en utrolig latterlig uttalelse for Paulus å komme med. Videre, når Paulus gir en detaljert oversikt over hva han anser som evangeliet (1 Korinterbrev 15:1-8), hvorfor unnlater han å nevne dåp? Hvis dåp er et krav for frelse, hvordan kunne enhver presentasjon av evangeliet mangle en omtale av dåp?Lærer Apg 2:38 at dåp er nødvendig for frelse?

Lærer Markus 16:16 at dåp er nødvendig for frelse?

Lærer 1. Peter 3:21 at dåp er nødvendig for frelse?

Lærer Johannes 3:5 at dåp er nødvendig for frelse?

Lærer Apg 22:16 at dåp er nødvendig for frelse?

Lærer Galaterne 3:27 at dåp er nødvendig for frelse?

Dåp er ikke nødvendig for frelse. Dåpen frelser ikke fra synd, men fra dårlig samvittighet. I 1. Peter 3:21 lærte Peter tydelig at dåpen ikke var en seremoniell handling av fysisk renselse, men et løfte om en god samvittighet overfor Gud. Dåpen er symbolet på det som allerede har skjedd i hjertet og livet til en som har stolt på Kristus som Frelser (Romerne 6:3-5; Galaterne 3:27; Kolosserne 2:12). Dåp er et viktig skritt for lydighet som enhver kristen bør ta. Dåp kan ikke være et krav for frelse. Å gjøre det slik er et angrep på tilstrekkeligheten av Jesu Kristi død og oppstandelse.

Top