Kategori: Jesus Kristus

Ga romerne Jesus 39 piskeslag?

Ga romerne Jesus 39 piskeslag? Er det nøyaktig at Jesus ble pisket/pisket trettini ganger?

Les Mer

Hva betyr Agnus Dei?

Hva betyr Agnus Dei? Hva er de ulike betydningene av Agnus Dei i forhold til at Jesus er Guds Lam?

Les Mer

Hva betyr det at Jesus er Alfa og Omega?

Hva betyr det at Jesus er Alfa og Omega? Hva betyr det at Jesus er begynnelsen og slutten?

Les Mer

Hva er meningen og viktigheten av Jesu Kristi himmelfart?

Hva er meningen og viktigheten av Jesu Kristi himmelfart? Hvorfor trengte Jesus å stige opp til himmelen?

Les Mer

Hva er meningen med Kristi blod?

Hva er meningen med Kristi blod? Hvorfor er Jesu blod så fremhevet i Det nye testamente?

Les Mer

Hvorfor kom blod og vann ut av Jesu side da han ble gjennomboret?

Hvorfor kom blod og vann ut av Jesu side da han ble gjennomboret? Hva var blod- og vannsymbolene på?

Les Mer

Hvorfor er sannheten om Jesu Kristi kroppslige oppstandelse så viktig?

Hvorfor er sannheten om Jesu Kristi kroppslige oppstandelse så viktig? Er det viktig at Jesus ble oppreist i en fysisk kropp?

Les Mer

Hva er kristologi?

Hva er kristologi? Hva er Jesu Kristi person og verk? Hva lærer Bibelen oss om Jesu Kristi teologi?

Les Mer

Har Kristus to naturer?

Har Kristus to naturer? Har Kristus én natur eller to? Hvorfor er det viktig å forstå at Kristus har to naturer?

Les Mer

Hva er betydningen av at Jesus stilnet stormen?

Hva er betydningen av at Jesus stilnet stormen? Hvorfor dempet Jesus stormen? Hvorfor tillot Jesus stormen i utgangspunktet?

Les Mer

Kan Jesus ha syndet?

Kan Jesus ha syndet (plettlighet eller upåklagelighet)? Hvis Jesus ikke kunne ha syndet, hva var poenget med fristelsen?

Les Mer

Hva er meningen og betydningen av tornekronen?

Hva er meningen og betydningen av tornekronen? På hvilke måter var tornekronen et symbol på det Jesus utrettet?

Les Mer

Ble Jesus korsfestet på et kors, stang eller stav?

Ble Jesus korsfestet på et kors, stang eller stav? Spiller det noen rolle hva Jesus ble korsfestet på?

Les Mer

Hva er historien om korsfestelsen?

Hva er historien om korsfestelsen? Hvordan var korsfestelsen? Hvordan var det å bli korsfestet?

Les Mer

Hvorfor forbannet Jesus fikentreet?

Hvorfor forbannet Jesus fikentreet? Hvis det ikke var sesongen for fiken, hvorfor forbannet Jesus treet?

Les Mer

Hvis Jesus ble korsfestet på forberedelsesdagen, hvorfor hadde han allerede spist påskemåltidet?

Hvis Jesus ble korsfestet på forberedelsesdagen, hvorfor hadde han allerede spist påskemåltidet? Ble Jesus korsfestet den dagen påskelammet ble slaktet?

Les Mer

Hvor profeterer De hebraiske skrifter Messias død og oppstandelse?

Hvor profeterer De hebraiske skrifter Messias død og oppstandelse? Hva er noen av de messianske profetiene i Det gamle testamente?

Les Mer

Hva er betydningen av en sluttstein i Bibelen?

Hva er betydningen av en sluttstein i Bibelen? Hva er en sluttstein? Hvordan er Jesus både vår hjørnestein og hjørnestein?

Les Mer

Er Kristi guddom bibelsk?

Er Kristi guddom bibelsk? Lærer Bibelen at Jesus Kristus er Gud inkarnert?

Les Mer

Har Gud skapt Jesus?

Har Gud skapt Jesus? Hvorfor er det viktig å forstå at Jesus ikke ble skapt av Gud?

Les Mer
Top