Kategori: Mennesker I Bibelen

Hvem var Abel i Bibelen?

Hvem var Abel i Bibelen? Hva kan vi lære av det Bibelen sier om Abel?

Les Mer

Hvem var Abigail i Bibelen?

Hvem var Abigail i Bibelen? Hvorfor var Abigail gift med Nabal? Hvorfor gikk Abigail med på å bli Davids kone?

Les Mer

Hvem var Abner i Bibelen?

Hvem var Abner i Bibelen? Hva kan vi lære av det Bibelen sier om Abner?

Les Mer

Var Abraham en jøde eller hedning?

Var Abraham en jøde eller hedning? Var Abraham en jøde eller en hedning som ble far til jødene?

Les Mer

Hvem var Akan i Bibelen?

Hvem var Akan i Bibelen? Hvorfor straffet Gud alle israelittene for handlingene til én mann, Akan?

Les Mer

Hvem var Adah i Bibelen?

Hvem var Adah i Bibelen? Hva kan vi lære av det Bibelen sier om Adah?

Les Mer

Hvem var Adam i Bibelen?

Hvem var Adam i Bibelen? Hva kan vi lære av det Bibelen sier om Adam?

Les Mer

Hvem var Adonia i Bibelen?

Hvem var Adonia i Bibelen? Hva var årsaken til konflikten mellom Adonja og Salomo?

Les Mer

Hvem var Agag i Bibelen?

Hvem var Agag i Bibelen? Hvor mange menn som heter Agag er det i Bibelen?

Les Mer

Hvem var Akitofel i Bibelen?

Hvem var Akitofel i Bibelen? Hvorfor forrådte Akitofel David og sluttet seg til Absaloms opprør?

Les Mer

Hvem var kobbersmeden Alexander i Bibelen?

Hvem var kobbersmeden Alexander i Bibelen? Hvor i Bibelen er kobbersmed Alexander nevnt?

Les Mer

Hvem var amalekittene?

Hvem var amalekittene? Hva var opprinnelsen til amalekittene? Hvor bodde amalekittene i forhold til Israel?

Les Mer

Hvem var Amminadab i Bibelen?

Hvem var Amminadab / Aminadab i Bibelen? Hva kan vi lære av det Bibelen sier om de tre forskjellige mennene som heter Amminadab?

Les Mer

Hvem var ammonittene?

Hvem var ammonittene? Hva var opprinnelsen til ammonittene? Hvorfor var ammonittene så ofte i krig med israelittene?

Les Mer

Hvem var Amnon i Bibelen?

Hvem var Amnon i Bibelen? Hva kan vi lære av det Bibelen sier om Amnon?

Les Mer

Hvem var amorittene?

Hvem var amorittene? Hva var opprinnelsen til amorittene? Hvor bodde amorittene i forhold til Israel?

Les Mer

Hvem er Amos i Bibelen?

Hvem er Amos i Bibelen? Hva kan vi lære av det Bibelen sier om profeten Amos?

Les Mer

Hvem var Ananias i Bibelen?

Hvem var Ananias i Bibelen? Hvem er de tre forskjellige mennene som heter Ananias i Apostlenes gjerninger?

Les Mer

Hvem var Andreas i Bibelen?

Hvem var Andreas i Bibelen? Hva sier Bibelen om apostelen Andreas? Var apostelen Peters bror til Andreas?

Les Mer

Hva er beretningen om Annas og Kaifas?

Hva er beretningen om Annas og Kaifas? Hvem var ypperstepresten på tidspunktet for Jesu korsfestelse, Kaifas eller Annas?

Les Mer
Top