Kategori: Spørsmål Om Islam

Hvem er Al-Masih ad-Dajjal i islamsk eskatologi?

Hvem er Al-Masih ad-Dajjal i islamsk eskatologi? Hvem/hva er Dajjal i islam? Hvem/hva er Mahdi i islam?

Les Mer

Hva er al-Qadr i islam?

Hva er al-Qadr i islam? Hva er opprinnelsen til al-Qadr i islam? Hvordan er al-Qadr relatert til predestinasjon og fatalisme?

Les Mer

Hva er noen grunner til fiendskapen mellom kristne og muslimer?

Hva er noen grunner til fiendskapen mellom kristne og muslimer? Hvorfor har det vært så mye krigføring mellom kristne og muslimer?

Les Mer

Hvordan er bevaring av Koranen sammenlignet med bevaring av Bibelen?

Hvordan er bevaring av Koranen sammenlignet med bevaring av Bibelen? Hvordan ble Koranen kompilert? Hva skjedde med forskjellige manuskripter av Koranen?

Les Mer

Hva er islam, og hva tror muslimer på?

Hva er islam, og hva tror muslimer på? Er det mulig at frelse kan finnes i religionen islam?

Les Mer

Hvordan er den islamske ideen om jihad forskjellig fra volden i Bibelen?

Hvordan er den islamske ideen om jihad forskjellig fra volden i Bibelen? Hva inneholder Det gamle testamente så mye brutalitet og vold?

Les Mer

Hva er jinn?

Hva er jinn / djinn? Er jinni / djinni demoner? Hva er islamsk tro om demoner?

Les Mer

Hva er betydningen av Mekka i islam?

Hva er betydningen av Mekka i islam? Hvorfor må muslimer valfarte til Mekka?

Les Mer

Profeterer Bibelen Muhammeds komme?

Profeterer Bibelen Muhammeds komme? Forutsier Bibelen Muhammed eller sier noe om Muhammed? Mohammed, Muhammed, Muhammed, Muhammed

Les Mer

Bør muslimer lese Barnabas-evangeliet som den sanne historien om Isa?

Bør muslimer lese Barnabas-evangeliet som den sanne historien om Isa? Når ble Barnabas evangelium skrevet?

Les Mer

Hvordan bør kristne se på ideen om at muslimer har drømmer/visjoner om Jesus?

Hvordan bør kristne se på ideen om at muslimer har drømmer/visjoner om Jesus? Konverterer muslimer til kristendommen på grunn av drømmer og/eller visjoner om Jesus som viser seg for dem?

Les Mer

Jeg er muslim. Hvorfor bør jeg vurdere å bli kristen?

Jeg er muslim, hvorfor bør jeg vurdere å bli kristen? Hva er forholdet mellom islam og kristendom?

Les Mer

Hvorfor må muslimske kvinner bruke hijab?

Hvorfor må muslimske kvinner bruke hijab? Hva krever islam at kvinner skal bruke hijab/burka?

Les Mer

Hva er Ramadan?

Hva er Ramadan? Faster muslimer virkelig i en hel måned? Hva betyr Ramadan?

Les Mer

Hva er salafi-bevegelsen i islam?

Hva er salafi-bevegelsen i islam? Hva er opprinnelsen til salafi-islam? Hva er en salafi-muslim?

Les Mer

Tilber kristne og muslimer den samme Gud?

Tilber kristne og muslimer den samme Gud? Er Allah den samme guden som Bibelens Gud?

Les Mer

Bør kristne være bekymret for ideen om sharialoven?

Bør kristne være bekymret for ideen om sharialoven? Hva er sharialoven? Hvilke aspekter ved sharialoven er i strid med Bibelen?

Les Mer

Hva er shia-islam?

Hva er shia-islam? Hva er opprinnelsen til shia-islam? Hva er en sjiamuslim?

Les Mer

Shia og sunniislam – hva er forskjellene?

Shia og sunniislam – hva er forskjellene? Hva er de to hovedinndelingene av islam? Er det flere sjiamuslimer eller sunnimuslimer?

Les Mer

Hva er sunni-islam?

Hva er sunni-islam? Hva er opphavet til sunni-islam? Hva er en sunnimuslim?

Les Mer
Top