Kategori: Aktuelt

Hva er betydningen av 40 dager i Bibelen?

Hva er betydningen av 40 dager i Bibelen? Hvorfor brukes tallet 40 (førti) så ofte i Bibelen?

Les Mer

Hva er tilbedelse i Bibelen?

Hva er tilbedelse i Bibelen? Hva er forholdet mellom tilbedelse, tilbedelse og lovprisning?

Les Mer

Hva er agape kjærlighet?

Hva er agape kjærlighet? Hvordan er agape-kjærlighet forskjellig fra andre typer kjærlighet?

Les Mer

Hvordan ville det påvirke den kristne tro hvis det ble oppdaget at romvesener eksisterer?

Hvordan ville det påvirke den kristne tro hvis det ble oppdaget at romvesener eksisterer? Sier Bibelen om det er liv på andre planeter eller ikke?

Les Mer

Finnes det slike ting som romvesener eller UFOer?

Finnes det slike ting som romvesener, utenomjordiske eller UFOer? Sier Bibelen om det er liv på andre planeter (utenomjordiske)?

Les Mer

Hva er alle de forskjellige dommene i Bibelen?

Hva er alle de forskjellige dommene i Bibelen? Hvilke dommer har allerede skjedd og hvilke dommer er i fremtiden?

Les Mer

Hva er betydningen av ankeret i Bibelen?

Hva er betydningen av ankeret i Bibelen? Hvilke sannheter bruker Bibelen et anker for å illustrere?

Les Mer

Hva sier Bibelen om avlivning av dyr/kjæledyr?

Hva sier Bibelen om avlivning av dyr/kjæledyr? Når er det riktig å gjøre å avlive et dyr/kjæledyr?

Les Mer

Hva er salvelsen?

Hva er salvelsen? Hva vil det si å bli salvet? Hvordan kan jeg vite om Gud har salvet meg til noe?

Les Mer

Hva er vitnesbyrdets ark?

Hva er vitnesbyrdets ark? Hva er betydningen av vitnesbyrdets ark?

Les Mer

Hva sier Bibelen om astrologi og dyrekretsen?

Hva sier Bibelen om astrologi og dyrekretsen? Er astrologi noe en kristen bør studere? Skrev Gud historien om frelse i stjernene?

Les Mer

Hva var det babylonske fangenskapet/eksilet?

Hva var det babylonske fangenskapet/eksilet? Hvorfor var Guds dom, i form av det babylonske fangenskapet, nødvendig for nasjonen Israel?

Les Mer

Er det nedtegnet halshugging i Bibelen?

Er det nedtegnet halshugging i Bibelen? Hvor mange mennesker viser Bibelen at de blir halshugget?

Les Mer

Hva sier Bibelen om å være mann?

Hva sier Bibelen om å være mann? Hva er den bibelske måten å være mann på?

Les Mer

Hva sier Bibelen om lidelse?

Hva sier Bibelen om lidelse? Hvordan bør en kristen reagere på å bli plaget?

Les Mer

Hva er alkymi?

Hva er alkymi? Hva er en alkymist? Nevner Bibelen alkymi? Er alkymi vitenskap eller hekseri?

Les Mer

Hva sier Bibelen om å be om unnskyldning?

Hva sier Bibelen om å be om unnskyldning? Hvorfor er det ofte så vanskelig å be om unnskyldning? Hva er den riktige måten å gi en unnskyldning på?

Les Mer

Hva sier Bibelen om selvsikkerhet?

Hva sier Bibelen om selvsikkerhet? Er det feil å være selvsikker? Finnes det eksempler på selvsikkerhet i Bibelen?

Les Mer

Hva sier Bibelen om autoritet?

Hva sier Bibelen om autoritet? Hva er det bibelske budskapet om å underkaste seg autoritet?

Les Mer

Hva sier Bibelen om skjønnhet?

Hva sier Bibelen om skjønnhet? Hva er virkelig vakkert i Guds øyne? I hvilken grad bør vi søke etter skjønnhet?

Les Mer
Top