Hvorfor beskriver Bibelen månen som et lys?

SvarDet er flere steder i Skriften hvor månen beskrives som et lys, selv om månen, som vi vet, ikke produserer noe eget lys. 1. Mosebok 1:16 beskriver skapelsen av solen og månen på denne måten: Gud skapte to store lys – det større lyset for å styre dagen og det mindre lyset for å styre natten. Andre referanser til månen som et lys inkluderer Jesaja 30:26; Esekiel 32:7; og Markus 13:24.

Å beskrive månen som å ha lys er et spørsmål om semantikk. Månen er en lyskilde, selv om lyset den bringer til nattehimmelen faktisk ikke kommer fra seg selv. Å si at månen er et lys er et eksempel på fenomenologisk språk, som folk bruker hele tiden. Det er ikke upassende å snakke om soloppgangen, selv om solen faktisk ikke står opp (snarere roterer jorden rundt sin akse). På samme måte er det akseptabelt å utpeke månen som lyskilde. Det er det det ser ut til å være fra vårt perspektiv. Riktignok kunne ikke månen fungert som en lyskilde uten solen, men 1. Mosebok hevder ikke at den ville det. De to himmellegemene ble skapt sammen og beskrevet sammen.Når det gjelder uttrykket å styre natten i 1. Mosebok 1:16 er dette et idiomatisk uttrykk som ganske enkelt betyr at månen er den dominerende nattlige lyskilden. Det faktum at månen noen ganger er synlig på daghimmelen negerer på ingen måte det faktum at den dominerer nattehimmelen.Bibelens beskrivelse av månen som det minste lyset er ikke ment å klassifisere månen som en lyskilde som ligner på solen. Språket er en nøyaktig beskrivelse av den komparative lysstyrken til månen og solen. Meningen er at månelyset når det når jorden er mindre sterkt enn sollys, et faktum som vi alle erkjenner.

Vi krever ikke at værmannen på TV bruker vitenskapelig presis terminologi når han prater om værmeldingen – vi blir ikke forvirret hvis han nevner soloppgang eller solnedgang, selv om det ikke er de tekniske termene for hva som faktisk skjer i solsystemet. Vi er komfortable med bruken av fenomenologisk språk, og vi bør kunne gjenkjenne det i Skriften. Gud kommuniserte til menneskeheten på en måte vi kunne forstå og sette pris på. Månen skinner, om enn med reflektert lys, så det er helt på sin plass at Bibelen snakker om månen som et lys.Top